Bosanska Škola

  • img
  • img

  Bosanska Škola Bosančica

 • Osnovni cilj dopunske škole je podrška organizovanju vaspitnog i obrazovnog rada na maternjem jeziku djece porijeklom iz BiH...

 • Bosanska Škola & Mekteb održavaju dopunsku nastavu svake nedjelje od 11:00-14:00h. Nastava se odvija po nastavnom planu za predmete dopunske nastave . Nastavnici dopunske nastave takodjer imaju blisku saradnju sa Roditeljskim Odborom

  Osnovni cilj dopunske škole je podrška organizovanju vaspitnog i obrazovnog rada na maternjem jeziku djece porijeklom iz BiH, razvijanje interesa za našu domovinu i vjeru, ocuvanje maternjeg jezika kroz pismeno i usmeno izrazavanje, te upoznavanje geografskih i drugih karakteristika BiH.

  Za vise informacija obratite se Jasni H., Emrahu Ef. Djoziću ili Fahreti Ajanovic.

 • Bosanska Škola djetetu predstavlja: Bosanski jezik i književnost, istoriju i geografiju BiH, muzičku i likovnu kulturu...