godišnja skupština

prezentacioni materijal sa ovogodišnje skupštine

Prezentacioni materijal možete preuzeti putem linka, niže.

/Upravni Odbor BKC-a

Prezentacija u Pdf-formatu